Hướng Dẫn Kỹ Thuật

– TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MÁY BẺ ĐAI NC :

/ NẾU GẬP SỰ CỐ HOẶC LỔI CỦA NHÀ SẢN XUẤT .LUÔN CẢ NHỮNG DÒNG MÁY HÃNG KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG .

/ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT CTY NC : LUÔN LUÔN PHỤC VỤ & HỔ TRỢ  NHIỆT TÌNH 24 /7

: Hotlien : 0964741646 _ 0326342678