Hướng dẫn sử dụng máy bẻ đai tự động

Hướng dẫn sử dụng máy bẻ đai tự động

Bước 1:

 • Kiểm tra tổng thể xung quanh máy bẻ đai xem có vướng vật gì vào các bộ phận, chi tiết máy không.Các hệ thống điện thủy lực có liên kết với nhau tốt chưa.
 • Bật CB ( cầu dao điện) khởi động máy
 • Màn hình hiện lên logo tên công ty sản xuất, cung cấp máy
 • Màn hình hiện lên trang kiểu sản phẩm F1

1. Ta chọn sản phẩm cần cài đặt bấm vào F1

 • Duỗi thẳng cắt đoạn
 • Đai 2 cạnh chữ L
 • Đai 3 cạnh chữ U
 • Đai 3 cạnh chữ C có móc
 • Đai 4 cạnh vuông
 • Đai 4 cạnh chữ nhật
 • Đai sáu cạnh lục giác

2. Chế độ chạy

Máy được lập trình có 3 chế độ chạy

2.1: Chế độ chạy tự động auto

Sau khi đã cài đặt số lượng, kích thước đai cần sản xuất ta chọn chế độ chạy tự động auto để chạy.

2.2: Chế độ manu

Ở chế độ này dùng để kéo sắt vào, bẻ dắt và cắt sắt bằng tay.

Trên màn tủ điện điều khiển có 2 nút bấm và cần gạt của 3 bộ phận:

Hai nút bấm là nút bấm tới và nút bấm lui

Cần gạt có 3 vị trí :

 • Vị trí số 1 điều khiển bộ phận kéo : bấm nút tới thì máy kéo sắt vào, bầm nút lui thì máy đẩy sắt ra.
 • Vị trí số 2 điều khiển bộ phận bẻ: bấm nút tới thì máy bẻ sắt xuống, bấm nút lui thì máy trở về vị trí ban đầu.
 • Vị trí số 3 điều khiển bộ phận cắt :bấm nút tới bộ dao cắt sắt, bấm nút lui bộ dao trở về vị trí ban đầu.
2.3: Chế độ test máy

Trên mặt tủ điện có 2 nút chạy (xanh) và dừng (đỏ), chế độ này dùng để kiểm tra chế độ hoạt động của ba bộ phận trên máy xem các bộ phận của máy có hoạt động bình thường không.

Bước 2:

Ta bấm mũi tên đi xuống trên bàn phím tủ điện màn hình sẽ hiện lên

1.Số lượng sản phẩm là số lượng đai cần cài đặt cho máy F5

Ta bấm F5 màn hình sẽ hiện lên khung nhập số lượng đai: F1 F5

 • F1: là di chuyển con trỏ qua trái
 • F5 : là di chuyển con trỏ qua phải

Trỏ đến hàng nào ta bấm mũi tên là tăng số lượng lên, bấm mũi tên là giảm số.

2. Nhập kích thước đai

Ta thấy trên màn hình có 3 số của 3 cạnh đai cần cài đặt
000 000 000
F1 F2 F3

+ Duỗi thẳng cắt đoạn chọn cạnh F1
+ Đai 2 cạnh chữ L chọn cạnh F1 và F2
+ Đai 3 cạnh chữ U , tam giác chọn cạnh F1, F2 và F3
+ Đai cạnh chữ C có móc, đai hình vuông, đai hình chữ nhật, đai lục giác ta chọn cạnh F1, F2, F3

Chọn F1 màn hình sẽ hiện lên khung để nhập chữ số vào: F1, F5

Di chuyển F5 cho con trỏ sang phải để tăng giảm số cho phù hợp, bấm enter Lưu lại .

Ví dụ: cài đặt F1 = 50mm

Ta di chuyển F2 sang hàng chục dãy số bấm mũi tên là tăng số 0 đến số 5

0 0 0 0 0 0 5 0

F1 F5

 • Xong bấm enter lưu lại.Hai cạnh kia F2 và F3 cũng cài đặt tương tự
 • Bước 1 ,bước 2 ta đã cài đặt xong bấm enter để máy thoát ra màn hình chính.
 • Kiểm tra tất cả các thông số cài đặt đã đúng ta cho máy chạy, bấm nút chạy
 • trên màn hình ,khi nào cần dừng ta bấm nút dừng.
 • Sau khi bẻ đai đúng số lượng máy đã dừng ta muốn máy chạy tiếp số lượng và
 • Kích thước như vậy hãy bấm mũi tên xóa số đã đếm về số 0 máy mới
  chạy tiếp.
 • Muốn tắt máy và dừng hẳn hãy bấm dừng và bật CB xuống

CHÚC QUÝ KHÁCH THÀNH CÔNG